Nyckelord: Recension

Retorikrecept utan retorik

Göran Häggs Retorik i tiden är en kokbok som lämnar en fadd smak i munnen. En retorikbok utan retorik, en historisk berättelse utan historia, en uppföljare utan ursprung.…

Kjell Lars Berge i slett lune – en replikk

Replikk till Kjell Lars Berges recension. Rhetorica Scandinavica #1, 1997, s 76-78. Jeg er med ett døgns tidsfrist gitt anledning til å kommentere Kjell Lars Berges anmeldelse av pre­sen­tasjonsbrosjyren for prosjektet Retorikk, kunn­skap, formidling samt den første av utgivelsene i serien med “arbeidspapirer” fra prosjektet. Det takker jeg for. Først vil jeg gjerne si at…