Arkiv för sökord: Recension

Retorikrecept utan retorik

Göran Häggs Retorik i tiden är en kokbok som lämnar en fadd smak i munnen. En retorikbok utan retorik, en historisk berättelse utan historia, en uppföljare utan ursprung.…

Till salu: oberoende

  • Posted by:
ledarelogo

RetorikMagasinet 33. När Oprah Winfrey lovordade ett visst knäckebröd blev det kaos i brödfabriken och jubel bland brödaktieägare. Hennes popularitet och status gör varje synpunkt på produkter till en miljardaffär, men samtidig riskerar hon också sin egen trovärdighet. För skulle hon rekommendera en undermålig produkt, skulle det slå tillbaka. För inte att tala om vad…

Systemtænkning

Recension: Lennart Hellspong og Per Ledin: Vägar genom texten. Handbok i brukstextanalys…

Kjell Lars Berge i slett lune – en replikk

Replikk till Kjell Lars Berges recension. Rhetorica Scandinavica #1, 1997, s 76-78. Jeg er med ett døgns tidsfrist gitt anledning til å kommentere Kjell Lars Berges anmeldelse av pre­sen­tasjonsbrosjyren for prosjektet Retorikk, kunn­skap, formidling samt den første av utgivelsene i serien med ”arbeidspapirer” fra prosjektet. Det takker jeg for. Først vil jeg gjerne si at…