Etiken i retoriken

Sambandet retorik – etik är centralt för retoriken som vetenskap, för hur ska annars en kunskap som kan användas till manipulation och verbal förförelse kunna argumentera för sitt existensberättigande?
RetorikMagasinet kommer i de följande numren att titta närmare på etiken i retoriken, men börjar med en blick på etikens roll och placering i retorikundervisningen i Sverige. Läs mer…

Retoriken och retorikerna

Reduplik Författare: José Luis Ramírez. Rhetorica Scandinavica 16 (2000), s 64-69. Redupliken Temaet for OSSA’s 7. konference var Dissensus & The Search for Common Ground. Konferencen afholdes hvert andet år og foregik denne gang, som oftest før, på University of Windsor i Canada. Som forkortelserne antyder, er forbindelserne mellem OSSA (Ontario Society for the Study Läs mer…