Nyckelord: skola

Visst ska man undervisa i retorik i grund­skolan

53 skola1

Vi vill att retorikundervisningen ska vara ett praktiskt ”verktyg” för alla stadier och alla ämnen. Även om boken främst riktar sig till grundskolan, kan den användas också på gymnasiet som en inkörsport till arbetet med retorik. Den är så enkel att använda att man, även om man aldrig tidigare har arbetat med retorik, tillsammans med eleverna kan arbeta sig fram genom boken – samtidigt som man lär sig ha riktigt roligt tillsammans.…

7 retoriska frågor om en motion

wallmark

Hur ska skolungdomar kunna lära sig om retorik om inte lärarna kan ämnet? Retorik är numera en obligatorisk del av svenskämnet i gymnasieskolan. Men svensklärarna har inte själva studerat retorik. Nu blir det kanske ändring på det. Hans Wallmark (M) presenterade den 4 oktober en motion till Riksdagen för att införa retorik på lärarutbildningen. RetorikMagasinets Hanna K.E. Johansson ställde 7 frågor till motionären.…

Retoriken i klassrummet

Nu blir det enklare för lärare och elever att prata om kommunikation och de kommer att kunna göra det bättre. Retoriken får en viktigare roll i gymnasieskolan när den retoriska arbetsprocessen införs i läroplanen. Partesläran, som vi också kallar den, ger eleverna bättre verktyg för att förbereda muntliga framställningar, verktyg som tidigare saknats. Retorikens begrepp kan dessutom användas som ett gemensamt metaspråk om kommunikation för lärare och elever att arbeta med…

Retorik i förskola och skola

Retorikkonferenser. Sällan har en konferens legat så rätt i tiden som ”Retorik i förskola och skola – en väg till medveten kommunikation” som anordnades i Falun i mitten av september. Vi får även en rapport från konferens om ”muntlighetens möjligheter”.

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Retorik i skolan

Retorik och lärande. I Amerika har man haft ”speech” på schemat i många år och många av oss har nog ­upplevelser av att svenska ungdomar uppfattats som blyga, försagda och tillbakadragna i jämförelse med de amerikanska, frimodiga ungdomarna, som kanske ställt sig upp och talat i sin bänk en gång varje dag sedan första klass i småskolan. Eva Kroon-Bisenius redovisar här resultatet av en undersökning om ­gymnasieungdomars retorikundervisning.

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Retoriska mirakel i Älvdalen

rm13 Alvdal3

Peter Ström-Søeberg Retoriska mirakel i Älvdalen I Älvdalen i norra dalarna, 4 mil norr om Mora, har ett unikt retorikprojekt pågått sedan 1999. RetorikMagasinet har pratat med projektledaren Karin Beronius om ­Älvdalens retorikpiloter. Det ska bli intressant att följa den offentliga debatten i Älvdalen framöver. Förutom diverse statistik över skolglädje, betyg och mobbningsincidenter. För sedan

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Retoriken ger synliga elever

Om man kan tala och skriva och dessutom vågar yttra sig emellanåt har man en styrka. På flera gymnasieskolor har man valt att satsa på retorik som valbar kurs. Och det visar sig nu att dessa kurser snabbt blir fullbokade. Vad är det som lockar att frivilligt välja det som de allra flesta vill slippa?

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Retoriska övningar – genom 2 000 år

Hur lär man ut retorik? Det är inte en ny fråga, utan ett problem som har varit aktuellt i mer än 2 000 år. Ett stort svenskt retorikprojekt håller just nu på att översätta ett av de första försöken att besvara frågan, och visar här att den gamla kunskapen också var en kunskap om kunskap

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Retorik som kritiskt granskande

Glöm för ett ögonblick detta med ”konsten att tala övertygande” – retoriken är lika mycket ”konsten att granska kritiskt” och lämpar sig därför även för skolämnen som samhällskunskap och historia. Thomas Hageros visar här varför retoriken också bör användas i andra ämnen än svenska.

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här