Att läsa för att skriva

Retoriklärare har i alla tider våndats över exempelmaterial till sina studerande: Vad är bra, vad är värt att imitera? Ny dansk forskning har skapat en lika enkel som genialisk lösning på problemet: Låt de studerande själva hitta och reflektera över lämpliga förebilder. Läs mer…

Om å tenke seg om skriftlig – og med stil

De språklige formene er tankens former, mener Anders Johansen. Han skriver om å skrive godt, og tenker dermed gjennom retoriske problemstillinger om forholdet mellom innhold og uttrykk. Johansen skriver om den grammatiske konsekvensen som betingelse for tankens konsekvens, om muntligheten, poesien, forfatteren i teksten, skribenttyper og stilarter, samt om kravene til rytmisk balanse og variasjon

Läs mer…

Skrivandets ständiga framåtskridande

Peter Berglez Skrivandets ständiga framåtskridande Den filosofiska diskursen har sedan Platons dagar präglats av skriftångest. I denna artikel behandlar Peter Berglez frågan om varför filosofin ständigt definierat sig som något bortom det skriftliga. Den dekonstruktiva metafysikkritikens främste före­trädare, Jacques Derrida,  kallar filosofin för ett “visst sätt att skriva”, och med detta reser sig en rad Läs mer…

Läs mer…