Nyckelord: språk

Ordagrant

Att älska någon, att ta hand om någon, att inte kunna leva utan, att vara beredd att dö för. Eller kanske att respektera, att visa uppskattning, att längta efter och att säga hundra snälla saker till någon varje dag. Vad betyder egentligen ordet kärlek? Har det samma betydelse för dig som för din bästa vän?

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Manipulerande metonymier

Anders Sigrell Manipulerande metonymier Metonymisk retorik. Är metaforer och metonymier rent estetiska medel? Eller är de – som retoriken i stort – en del av en mer komplex språkvärld, som ­griper långt ut över ett objektivt, neutralt beskrivande språk?   Det har börjat skrivas mer om metonymier (t.ex. José Ramirez intressanta artikel i RetorikMagasinet nr.

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Retorikens lockande mysterium

forforelse

Förförande retorik. Förförelse som tema har (för)följt retoriken sedan antiken – typisk som en bild av ren­odlad instrumentalism, ett övertalande som bara ­tjänar retorikerns mål. I denna artikel är förhållandet mellan förförelse och retorik återigen i fokus men ändamålet är att belysa Burkes retoriksyn med ­förförelsen som paradigm. Retorikens lockande mysterium Lisa Storm Villadsen Man

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Manipulerande glidningar

Retorikens språksyn. Finns det ett naturligt språk – som man sedan kan bearbeta till ett mer retoriskt eller konstfullt språk? Jens E. Kjeldsen svarar kritiker och förklarar antikens teori.  Manipulerande glidningar av Jens E. Kjeldsen I RetorikMagasinet nr. 41/42 kritiserar professor José Luiz Ramírez mig för att hävda att troper och figurer ”är uttryckssätt som

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Erkänna eller medge?

Språkkänslor. Ord förutsätter. Men vad förutsätter de egentligen? Det handlar om sanningsinnehåll, presuppositioner och talande verb.   Erkänna eller medge? Peter Cassirer I sin artikel ”Bryr sig makt om kön” i förra numret av RetorikMagasinet hävdar Christel Titti Tunebring att ”en påtaglig skillnad i hur den manlige respektive kvinnliga politikern framställs är ordvalen som ger

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Språkets makt

Maktens retorik. Tror du att du har kontroll över språket? Att du kan styra dina tankar? Glöm det – det är språket som styr dig! Ida Hanson tar oss med på en resa genom det retoriska språket – eller är det språket som visar Ida Hanson vägen? Språkets makt av Ida Hanson Varje civilisation har

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Språket eller verkligheten?

Retorisk replik. I en intervju i förra numret om valkampen, nämnde Anders Sigrell begreppet “platthet” – när man (typiskt politiker) säger någonting självklart och oemotsägbart. Men är det självklara verkligen så självklart?  Språket eller verkligheten? Peter Cassirer Inom den analytiska filosofin förekommer en vanföreställning som, trots att den utmanar det sunda förnuftet, inte bara har

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Det retoriske og dets forhold til språket

Friedrich Nietzsche Det retoriske og dets forhold til språket Klassiker “Der findes ingen uretorisk naturlighed i sproget” – “retorik er sprogets væsen”. Disse fyndige konstateringer af sammenhængen mellem sprog og retorik stammer fra Friedrich Nietzsches foredragsrække om retorik, “Darstellung der antiken Rhetorik”, fra 1874. Rhetorica Scandinavica publicerer i dette nummer en oversættelse af et afsnit

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Älskade hatade ORD

Har du noll koll på modeorden? Eller låter det klockrent, proaktivt B2B när du pratar? Det är inte bara din Palm V och din nya WAP som avslöjar om du hänger med eller inte. Språket är en ännu tydligare signal för de som ligger i framkanten, eller som bildar spjutspetsen, eller som har ledartröjan, eller…

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här