Ordagrant

Att älska någon, att ta hand om någon, att inte kunna leva utan, att vara beredd att dö för. Eller kanske att respektera, att visa uppskattning, att längta efter och att säga hundra snälla saker till någon varje dag. Vad betyder egentligen ordet kärlek? Har det samma betydelse för dig som för din bästa vän? Kan du komma på ett annat ord eller uttryckssätt som betyder exakt samma sak? Men istället för att diskutera vad språket är borde vi diskutera vad språket gör Läs mer…

Retorikens lockande mysterium

Förförelse som tema har (för)följt retoriken sedan antiken – typisk som en bild av ren­odlad instrumentalism, ett övertalande som bara ­tjänar retorikerns mål. I denna artikel är förhållandet mellan förförelse och retorik återigen i fokus men ändamålet är att belysa Burkes retoriksyn med ­förförelsen som paradigm. Läs mer…

Det retoriske og dets forhold til språket

“Der findes ingen uretorisk naturlighed i sproget” – “retorik er sprogets væsen”. Disse fyndige konstateringer af sammenhængen mellem sprog og retorik stammer fra Friedrich Nietzsches foredragsrække om retorik, “Darstellung der antiken Rhetorik”, fra 1874. Rhetorica Scandinavica publicerer i dette nummer en oversættelse af et afsnit fra disse “vorlesungs­aufzeichnungen”. Med oversættelse til norsk af Espen Børdahl, introduktion af José Ramírez Läs mer…