Den analytiske filosofi

Den analytiske filosofi og dens betydning i dag. I anledning af oversættelsen af to af dens hovedværker: Alfred Ayer: Sprog, sandhed og logik. 176 sider. Det lille forlag, København 1997 og J. L. Austin: Ord der virker. 199 sider. Gyldendal, København 1997

Läs mer…