Tema om køn – Mellem kvinder og mænd

Intro i RetorikMagasinet 79 (2011)

Tema om køn – Mellem kvinder og mænd

I dette nummer sætter vi, bl.a. i anledning af den internationale kvindedag 8. marts, fokus på køn. Da den amerikanske filosof Judith Butler i 1990 udgav bogen Gender Trouble, bevægede kønsforskningen sig især ved at undersøge, hvordan vores køn fremtræder kulturelt.
Med queer-teorien forskød fokus sig fra det biologiske forhold mellem x- og y-kromosomer i arvemassen til de tegn og symboler vi benytter os af, og som giver os en mandlig eller kvindelig kønsidentitet. Og med den kulturelle tilgang er kønsforskningen blevet tættere knyttet til interaktionsforskning, sociologi og ikke mindst retorik. På engelsk har distinktionen mellem det biologiske og kulturelle køn en sproglig forankring, idet man skelner mellem sex (biologisk) og gender (kulturelt). På dansk må vi omtale kønnets fremtræden på samme måde, uanset om vi refererer til det ene eller det andet.

Det er dog ikke kun i den akademiske verden at kønnet er genstand for ivrig granskning og interesse. Også inden for kunsten har normer for køn, kønsroller og seksualitet været et tilbagevendende tema. Kønnet bliver for alvor sat til debat med Simone De Beauvoirs bog The Second Sex fra 1949, der grundlægger en feministisk eksistentialisme.
Herfra henter kvindebevægelsen en stor del af deres inspiration i 1960’erne. Men siden 60’erne synes især en kunstform at have udfordret vores traditionelle kønsopfattelse og udvidet rammerne for hvad kønnet betyder i dag. Det er musikken. Både i form og indhold har musikken taget kønnet til sig og sat spørgsmålstegn ved hvad begrebet køn dækker over.

I slutningen af 60’erne og op gennem 70’erne kom det til udtryk gennem kvindernes frigørelse, eksemplificeret ved Trilles sang fra 1975 til sine medsøstre. Bevægelsen, der blev bakket op af politisk engagement og andre kunstformer, fik kvinderne det sidste skub ud på arbejdsmarkedet og skabte, i hvert fald formelt, ligestilling mellem de to køn. I 80’erne blev kønnenes ligestilling mere til leg med og fremstilling af seksualiteten. Den musikalske udfordring af normen var ikke politisk motiveret, men derimod rettet mod den seksuelle konformisme der bl.a. dikterede at kærlighed per definition var heteroseksuel. Det seksuelle blev ekspliciteret og centrum for selve det kunstneriske Mellem kvinder og mænd udtryk – godt hjulpet på vej af MTV og musikvideoen der én gang for alle gjorde sex til det allerbedste middel til at sælge plader. Prince, George Michael og Madonna var herskere og herskerinder i en musikbranche der udfordrede en sort/hvid opfattelse af seksualiteten.

I 2005 bragede så den to meter høje Antony (fra Antony and The Johnsons) igennem for alvor og blev næsten mainstream med sange om at være en lille dreng der brændende ønskede at vokse op og blive en smuk kvinde. I sangen For Today I Am A Boy insisterer han faktisk på at det vil ske. Endnu engang var kunsten med til at flytte opfattelsen af hvad kønnet er, og hvad det vil sige at være mand eller kvinde eller et eller andet sted der imellem. Og Antony er jo – om ikke andet så i en symbolsk forstand – en forbandet smuk kvinde.

Annons
Retorik
Retorik

”Min framställning är inte en handbok i hur man lär sig att tala väl, utan några överväganden över retorikens sanningsbegrepp.” Översatt av José Luis Ramírez. Läs mer...

I redaktionen har vi sammensat en liste over musiknumre hvor kønnet på den ene eller anden måde har en betydning. Vi håber du vil supplere læseoplevelsen af dette nummer ved at lytte med. Du kan se listen her herunder eller finde den på vores facebookside: www.facebook.dk/retorikmagasinet. Her kan du også komme med dit forslag til musiknumre der har køn som tema. Så vil vi høre dem.

Trille – Høj Søster
The Ark – Let Your Body Decide
Eagels of Death Metal – I Want You So Hard
Har Mar Superstar – Power Lunch
Junior Senior – Chicks and Dicks
Nirvana – Been a Son
Le Tigre – F.Y.R
Bruce Springsteen – I’m On Fire
Antony & The Johnsons – For Today I Am A Boy
David Bowie – Lets Spend a Night Together
Grace Jones – Pull up to the Bumper
John Lennon – Woman is the Nigger of the World
Madonna – Express Yourself
Peaches – Fuck the Pain away
Garbage – Androgyny
Fagget Fariys – Feed the Horse
Rufus Wainwright – Gay Messiah
Marylin Monroe – My Heart Belong to Daddy

retmaglogo
Author profile

Redaktør på RetorikMagasinet 2008-2011 [#70-80, ansvarshavende #73, 75-80]

Lämna ett svar