Temanummer av Rhetorica Scandinavica

Med nr 81/2020 finns nu ett nytt temanummer klar: Fred, konflikt og kommunikasjon.

“Fred, konflikt og kommunikasjon” var altså det overordna temaet for den 7. nordiske konferansen for retorisk forsking (NKRF7), som samla over åtti deltakarar.
Dei seks artiklane som vert publisert her og no, utgjer sjølvsagt eit lite utval av alle innlegga som vart presenterte og diskuterte, men dei speglar likevel noko av breidda i konferansen – og dermed i den retoriske forskinga i Norden: Her er det historiske og aktuelle perspektiv, både empirisk og teoretisk; på kvar sine måtar syner dei òg korleis retorikk er eit fleir- og tverrfagleg forskingsfelt.
(Vatnøy & Hansteens introduksjon)

Läs mer och beställ numret (pdf) här. Alla artiklar finns i fulltext och som pdf.