Ufokuseret antologi savner klar formidling

Omtale i RetorikMagasinet 81 (2011)

Hans Jørn Nielsen, Helene Høyrup og Hans Dam Christensen (red.), Nye vidensmedier. Kultur, læring, kommunikation, Samfundslitteratur, 2011, 320 sider.

Ufokuseret antologi savner klar formidling

Nye-VidensmedierAntologiens udgangspunkt er de sociale og digitale medier på internettet og deres funktion i forhold til vidensformidling.
Bagsideteksten slår fast at de nye medier er en udfordring for professionelle formidlere. Desværre formår ingen af bogens artikler at give noget klart svar på hvordan udfordringen skal overkommes.
I stedet præsenteres læseren for et bredt udvalg af teoretisk tankegods om medier, viden og kommunikation. Emnerne er for så vidt interessante, men mange af artiklerne er ufokuserede og indforståede. Til trods for et par gode analyser af konkrete vidensmedier sidder man tilbage med indtrykket af at antologien – ironisk nok – kunne have formidlet sit indhold langt klarere.

 


 

Author profile

Redaktør på RetorikMagasinet 2010-2015 (ansv. redaktør 2013-2015)

Lämna ett svar