Vad du önskar…

Ledare RetorikMagasinet 50.

Vad du önskar…

Jimmie Åkessons nolltoleransprojekt skulle kunna beskrivas som en genialisk PR-stunt. Den ultimativa lösningen på hur man ska kunna berätta att man egentligen är ett extremparti samtidigt som man blånekar. Det kanske kostar lite tomtar i de egna leden, men partihistorien visar med all tydlighet att det finns nog av dem, tomtarna. Alltså är det nästintill kostnadsfritt att utesluta några galenpannor – inte för att de tycker fel, utan för att de uttrycker det på fel sätt – galenpannorna själva kommer med största sannolikhet att rösta på partiet ändå. Och varje gång en samstämmig mediakår bannar SD, så växer känslan av martyrium, så växer partiets stöd i ren trots och protest mot ‘ensidigheten’.

För Sverigedemokraterna betydde den rättspolitiska talespersons promenad med ett järnrör och andra tilldragelser i Stockholmsnätterna tillräckligt med kalabalik och medial storm. Men finns det en opinionsmässig effekt så är den enbart positiv för SD. Helt enligt den något bizarra logik att allt som kan uppfattas som negativt bidrar till självbilden för ett politisk parti som livnär sig på frustration och utskällningar.

Därför är det även helt logiskt att SD överväger att stämma Expressen för publiceringen av mobilfilmen om de tre partitopparna. I juridisk mening är det en meningslös symbolhandling, men i SD-politisk mening ett öppet mål: självklart kommer en sådan stämning att falla på sin juridiska grundlöshet, men det politiska värdet i att domstolarna avfärdar SD går knappt att beskriva: “politiska domstolar” förstärker martyriet, precis som när den nya SD-riksdagsledamoten Markus Wiechel beskriver sina förtals­domar som ”politiska”. (Man kan med samma rätt påstå att fortkörningsböter är politiska: till syvende och sist är alla lagar politiska i den meningen att de har tillkommit efter politiska beslut.)

SD:s framgångar är inte uttryck för uppgång utan för radikalisering. Ju mer det skälls, ju mer det döms, ju mer det ’avslöjas’ om SD, desto fastare i sin övertygelse blir en kärna om att en elit försöker knuffa bort en oönskad gäst vid maktens bord. Om sedan kärnan är 2, 5 eller 8% av en opinion är en annan fråga, men uppgång eller politisk vinst i egentlig mening är det knappast fråga om.

Annons
Kritisk retorikanalys
Kritisk retorikanalys

Behöver du verktyg för att genomskåda och förstå de olika slags budskap som omger och vill påverka oss alla? Både verbala, ickeverbala och visuella? Då är detta boken för dig.

Den främsta målgruppen är retorikstudenter på olika nivåer som står inför uppgiften att analysera retoriska objekt, från enskilda analyser till större uppsatser. Men även studenter från andra discipliner som intresserar sig för text- och bildanalys kan ha nytta av retorikens metodiska angreppssätt. Läs mer...

Kritisk retorikanalys, kapitel 1
Kritisk retorikanalys, kapitel 1

Brigitte Mral, Marie Gelang & Emelie Bröms: Kritisk retorikanalys. Text. Bild. Actio. Kapitel 1: Retorik som vetenskap Läs mer...

previous arrow
next arrow

Skandaler är nog inte det optimala verktyget för ökat inflytande i Riksdagen eller för att SD ska kunna göra “en Danmark”, dvs få reellt politiskt inflytande. Det får de först den dagen andra partier accepterar och gynnar deras dagordning. Och det dröjer, så länge den associeras med järnrör och allmän mental villervalla.

PSS


25050Läs mer om RetorikMagasinet 50.


 

Author profile

Förlagschef, ägare Retorikförlaget
Redaktör för RetorikMagasinet
https://orcid.org/0000-0003-2683-6642

Lämna ett svar