Start » Svensk retorik » Svenska artiklar » Valrörelsen som inte fanns

Valrörelsen som inte fanns

av Barbro Wallgren Hemlin
Retorisk valresa. Barbro Wallgren Hemlin var i månadsskiftet oktober-november tillsammans ett 20-tal journalister, lärare, jurister och omvärldsanalytiker i New York och Washington för att studera ­presidentvalet ”live”. Så mycket valrörelse ”live” blev det nu inte, men däremot många intressanta föredrag, ett studiebesök på Fox News och ett på Georgetown University. I den här artikeln diskuterar hon – med utgångspunkt i sina upp­levelser i USA – egendomligheter i det amerikanska valsystemet, Fox News och varför valet gick som det gjorde.

You may also like

Kommentera

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Læs mere