Vejen til succes går gennem retorikkens rige

Anmeldelse i RetorikMagasinet 95
Jonas Gabrielsen og Mette Møller (red.), Ledere, der taler – taler, der leder, Frydenlund Academic, 2014, 166 sider

 

Vejen til succes går gennem retorikkens rige

Hvordan vender man overskud til underskud? Hvordan vinder man en modvillig medarbejderstabs tillid? Og hvordan skaber man forståelse for nødvendigheden af nedskæringer? Spørger man Jonas Gabrielsen, Mette Møller og de øvrige medforfattere til Leder, der taler – taler, der leder, er svaret simpelt: ved hjælp af den gode ledertale.

For selv om sociale medier og skriftlig kommunikation vinder indpas i disse år, ligger der et stort og ofte overset potentiale i den særlige retoriske situation som opstår når lede-
ren for en organisation fysisk træder frem og tager ordet. Med det formål at inspirere såvel ledere som professionelle kommunikatører til at sætte ledertalen øverst på den strategiske dagsorden har de to retorikere samlet råd og refleksioner fra en lang række prominente erhvervs- og kommunikationsfolk der hver især har bidraget med selvstændige kapitler til bogen.

Bogens bidragsydere har alle taget udgangspunkt i de samme spørgsmål: “Hvorfor som leder tale? Og hvad vil det sige at lede med talen?” Og det kan mærkes. Flere af artiklerne bruger de første sider på at slå fast, at ledertalen er et vigtigt redskab, og selv om den brede enighed om ledertalens uovertruffenhed bidrager til at understrege Møller og Gabrielsens pointe, kan det synes en anelse ensformigt i længden. Når det er sagt, bidrager de forskellige afsnit hver især med unikke anekdoter der giver eksklusiv indsigt i hvad der foregår i store organisationers retoriske maskinrum, ligesom man får taleskriveren og kommunikations-
konsulentens bedste fif og delagtiggøres i de teoretiske tanker der ligger bag.

Bortset fra de mere teoritunge indspark er stort set alle kapitler bygget op om et eller flere velkomponerede narrativer der gør at bogen både er fængende og fornøjelig at læse. Anekdoterne spænder vidt og eksemplificerer fint hvordan man ud fra et retorisk perspektiv håndterer alt fra de store krisemøder holdt i skæret af bundlinjens røde tal til den mere løsslupne lejlighedstale ved den årlige firmajulefrokost.

Annons

Selv om der er stor inspiration at hente i ledernes imponerende historier om hvordan de ved hjælp af talens magt tryllede de røde tal grønne, skal pointerne indtages med en skefuld sund skepsis; som når den tidligere CBS-rektor fortæller om hvordan han vender sine principper 180 grader for at latterliggøre sine modstanderes synspunkter. Et kneb som den idealistiske retoriker normalt ville skyde ned som ad absurdum-argumentation, og en uhensigtsmæssig afsløring af at hans principper er de rene indholdsløse platheder der fremhæves som et eksempel på forbilledlig kommunikation.

Alt i alt er der dog tale om en velskrevet bog med mange gode og konkrete råd der primært kommer den udøvende leder til gode, men som også med fordel fungerer som inspiration for andre som interesserer sig for og beskæftiger sig med ledelsesretorik. Grundlæggende retoriske begreber serveres i en let og praktisk indpakning, så det k ræver ingen særlige forudsætninger at følge med.

.

RRRR

Author profile

Redaktør på RetorikMagasinet 2015-2018. Ansvarshavende redaktør 2016-2017.

Lämna ett svar