Vi blir digitala 2.0

23 års retorikforskning – och 28 års populärvetenskap. All forskning tillgänglig direkt och digitalt – som pdf eller fulltext inklusive noter och referenslistor. Varje populärvetenskaplig artikel blir digital och fullt tillgänglig för sökning och inspiration.
Alla recensioner och introduktioner är gratis och helt öppet tillgängliga – för övrigt material krävs inloggning.
Nytt är att vi skiljer mellan fysiskt och digitalt material – det digitala är numera grundformatet.

Rhetorica Scandinavica är helt digitaliserad – från första numret 1997 till senaste (#78). Totalt ser statistiken ut så här:
– 287 eArtiklar
– 91 recensioner
– 30 Konferensrapporter
– 8 Doktorandpresentationer
– 8 Projektpresentationer
– 9 artikelrop
– 17 temaintroduktioner
– 13 debattartiklar

För RetorikMagasinet har vi 568 redaktionella artiklar och 115 andra texter (recensioner, ledare etc) på plats.

För universitet, högskolor och andra institutioner öppnar vi för enkel inloggning via IP-adresser, så samtliga studerande (och undervisare) får fri tillgång till den skandinaviska, akademiska kunskapsförmedlings arkiv via institutionens eller bibliotekets nätverk.

Author profile

Lämna ett svar