Vi blir digitala 2.0

20 års retorikforskning – och 18 års populärvetenskap. All forskning tillgänglig direkt och digitalt – som pdf eller fulltext inklusive noter och referenslistor. Varje populärvetenskaplig artikel blir digital och fullt tillgänglig för sökning och inspiration.
Alla recensioner och introduktioner är gratis och helt öppet tillgängliga – för övrigt material krävs inloggning.
Nytt är att vi skiljer mellan fysiskt och digitalt material – det digitala är numera grundformatet.

Rhetorica Scandinavica är helt digitaliserad – från första numret 1997 till senaste (#74). Totalt ser statistiken ut så här:
– 281 eArtiklar
– 89 recensioner
– 30 Konferensrapporter
– 8 Doktorandpresentationer
– 8 Projektpresentationer
– 9 artikelrop
– 17 temaintroduktioner
– 13 debattartiklar

För RetorikMagasinet har vi 277 redaktionella artiklar och 115 andra texter (recensioner, ledare etc) på plats.

Annons

För universitet, högskolor och andra institutioner öppnar vi för enkel inloggning via IP-adresser, så samtliga studerande (och undervisare) får fri tillgång till den skandinaviska, akademiska kunskapsförmedlings arkiv via institutionens eller bibliotekets nätverk.

Kommentera