Vi blir digitala 2.0

20 års retorikforskning – och 18 års populärvetenskap. All forskning tillgänglig direkt och digitalt – som pdf eller fulltext inklusive noter och referenslistor. Varje populärvetenskaplig artikel blir digital och fullt tillgänglig för sökning och inspiration.
Alla recensioner och introduktioner kommer att vara gratis och helt öppet tillgängliga – för övrigt material krävs inloggning.
Nytt är att vi skiljer mellan fysiskt och digitalt material – det digitala är numera grundformatet, men självklart kan du välja till en fysisk prenumeration.

Rhetorica Scandinavica är helt digitaliserad – från första numret 1997 till senaste (#73). Totalt ser statistiken ut så här:
– 277 eArtiklar
– 88 recensioner
– 30 Konferensrapporter
– 8 Doktorandpresentationer
– 8 Projektpresentationer
– 9 artikelrop
– 17 temaintroduktioner
– 13 debattartiklar

För RetorikMagasinet saknas fortfarande (17 april) en del material, men vi har dock 172 redaktionella artiklar och 91 andra texter (recensioner, ledare etc) på plats.

Annons

Varje dag kommer (minst) ett nytt nummer av RetorikMagasinet att läggas om.
Medan vi håller på med omläggningen ger vi rabatt på den digitala tillgången – en rabatt som kommer att minska i takt med att materialet ökar. Läs mer här

För universitet, högskolor och andra institutioner öppnar vi för enkel inloggning via IP-adresser, så samtliga studerande (och undervisare) får fri tillgång till den skandinaviska, akademiska kunskapsförmedlings arkiv via institutionens eller bibliotekets nätverk.

Liknande artiklar:

Kommentera