Virkningsfulde og vanvittige valgslogans

Velvalgte valgslogans vipper valg, siger man. De effektfulde slagord har altid været et vigtigt våben i den politiske valgkamp. Her kommer de tre bedste og det værste gennem tiderne.

Virkningsfulde og vanvittige valgslogans

Kristoffer Raun Thomsen.


Faderen


Sloganet: Stauning eller Kaos
Hvem: Socialdemokratiet, folketingsvalg 1935

Det danske politiske slogan par excellence. Med dette slogan opnåede Socialdemokratiet deres bedste valgresultat nogen sinde, og det hænger stadig fast i folks bevidsthed. På et tidspunkt hvor Europa var kaotisk, hvor de gamle alliancer brød sammen, præsenterede den offentligheden for et simpelt valg: Godt eller ondt. Fjende eller ven. Stauning eller kaos.
Sloganet spiller på en klar dikotomi (tvedeling) og antitetisk fremstilling hvor virkeligheden reduceres til et meget simpelt og meget nemt valg mellem kaotiske tilstande eller Socialdemokratiet. Sloganet blev i sin tid understøttet af plakaten den var trykt på, hvor vi får Stauning præsenteret som en alfaderlig og seriøs mand. Hans store skæg og runde briller understreger hans visdom og rolle som Socialdemokratiets nestor og frontmand og viser ydermere Stauning som man kendte ham. Hele plakaten emmer af stabilitet og ro.
Sloganet formåede at udnytte Staunings personlige popularitet til det fuldeste. Socialdemokratiet bliver på valgplakaten nærmest til en fodnote over for Staunings kontrafej og sloganets enkeltmandsappel. På denne måde fik Socialdemokratiet bundet Staunings personlighed og karakter næsten uløseligt sammen med Socialdemokratiet og sikrede sig dermed hele 46 procent af stemmerne.
Bonus: Rygtet går at sloganet skulle være baseret på valgmateriale fra det tyske valg i 1933 med sloganet ”Hitler oder Chaos”. Den historie kan jeg ikke bekræfte, men man kan se at nazisterne og kommunisterne især gjorde stor brug af den dikotomiske opstilling med slogans som ”Mutter oder Genossin” (moder eller kammerat).

Forandreren


Sloganet: Frisk pust over landet
Hvem: Dansk Folkeparti, 2004-2005

Med dette slogan formåede Dansk Folkeparti at cementere sin position i dansk politik. De var ikke en døgnflue som mange ellers havde håbet, og ”Frisk pust over landet” illustrerer på fremragende vis DF’s evne til at tale klart og spille på flere heste på én og samme tid.
Sloganet er en metafor over DF som et alternativ til de eksisterende politiske formationer. I 2005 var den offentlige debat i høj grad præget af diskussionen om partiernes ensartethed. Venstre havde vundet regeringsmagten med et ordentligt ryk mod midten – onde tunger ville sige at de havde stjålet Socialdemokraternes valgprogram – og mange brokkede sig over ikke at kunne kende forskel på partierne. Men dette var ikke tilfældet for DF. Gennem en blanding af politisk snilde og svært provokerende udtalelser understregede de at de ikke var som de andre. Så sloganet taler egentlig sandt nok. På godt og ondt.
Sloganet spiller dog på en ting mere der er rettet mod et snævrere publikum end viljen til forandring. Frisk pust over landet udtrykker på én og samme tid en vilje til forandring og en konservativ higen efter de gode gamle dage.
Det har en aura af guldalder over sig og vækker konnotationer til Grundtvig og Ingemann hvilket da også understreges af DF’s senere slogan: ”… Herfra min verden går”, et brudstykke af H.C. Andersens ”Danmark, mit Fædreland” fra 1850.
Bonus: I 2009 valgte DF’eren Morten Messerschmidt at bruge ”Gi’ mig Danmark tilbage” som slogan i forbindelse med valget til EU-parlamentet. Sangen er skrevet af Natasja Saad, en forkæmper for det multietniske, tolerante Danmark, og Messerschmidts brug af sloganet fik mange folk op af stolene.


Den betryggende


Slogan: Venstre – Ved du, hvor du har
Hvem: Venstre, 1998

Ved valgkampen i 1998 blev Venstre slået på målstregen, men det så længe ud til at de ville blive sejrherren. ”Venstre – Ved du, hvor du har” spillede fantastisk sammen med Ellemanns lune og folkelige facon og illustrerede på glimrende vis manden der kunne være blevet Danmarks statsminister.
Sloganet er en allitteration på bogstavet v, men spiller samtidig på ordet ’venstres’ forskellige betydninger. Det kan repræsentere en retning, en hånd eller som her partiet Venstre. Men en ting er sikkert: Det er ikke svært at finde venstre. Sloganet slår på meget simpel vis fast at Venstre er et troværdigt parti der ikke løber fra sine løfter.
Venstre kom ikke i regering efter ’98, men det var skam ikke en utopi for partiet at genvinde statsmagten. Ved roret sad Uffe Ellemann-Jensen der var kendt som en både kompetent og folkelig politiker. Han var erfaren og en af vores mest populære udenrigsministre. Og det er her sloganet henter sin styrke. Gennem en markant etosappel minder sloganet befolkningen om at der er en stærk og pålidelig opposition der ikke blot holder hvad de lover, men som også er i stand til at løfte regeringsmagtens ansvar.
Efter nederlaget i 1998 blev folketingssloganet ændret til ”Tid til forandring” i 2001. Venstres klassiske etos var ikke længere nok hvilket også understreges af Venstres mere eller mindre faste partislogan ”Danmarks liberale parti”. Men det kan selvfølgelig også forvirre at Venstre faktisk er til højre.
Bonus: Venstre er dannet på baggrund af Bondevennernes Selskab der var et af Danmarks første deciderede politiske partier og kunne derfor tænkes at være det parti som befolkningen kendte allerbedst.

Den obskure


Slogan: Magnettog til Århus
Hvem: Schiller Instituttets Venner, 2007

Schiller Instituttets Venner er måske ikke et politisk parti som er kendt af alle, men partiet har både været opstillet til valg i Københavns Kommune og folketingsvalget i Danmark. Alt sammen med det overordnede mål at få valgt Lyndon LaRouche til præsident i USA. Eller alternativt: at lade Danmark fremstå som et foregangsland ved at foretage en fuldstændig omvæltning af hele samfundet.
Det mest påfaldende ved deres slogan fra folketingsvalget i 2007 er at det er meget konkret. Det peger på et forslag om at bygge en magnettogbane der kunne indgå i et verdensomspændende transportnetværk. Sloganet fungerer som en del af en helhed – en pars pro toto – hvor helheden er en ekstremt omfattende plan for omstrukturering af den globale verdensøkonomi. Desværre var der på dette tidspunkt ingen der nogen sinde havde hørt om planerne eller partiet, og sloganets fremmeste kvalitet bliver derfor obscuritas – uigennemskuelighed. Man forstår det ganske simpelt ikke. At lægge vægt på obscuritas er ikke nødvendigvis en dårlig ide. Man vækker modtagerens interesse og sørger for en god del læseraktivering og selvoverbevisning. Men når det som i dette tilfælde ikke bakkes op af en høj etos eller i det mindste et eller andet hint om afkodningen af mysteriet, så fremstår det nærmere som en landsbytosses fantasier.
Bonus: Schiller Instituttets Venner stillede i 2005 op til kommunalvalget i København under sloganet ”Nyt Bretton Woods”, og ved kommunalvalget i 2009 talte Tom Gillesberg i sin præsentationsvideo til os fra Mars 50 år ude i fremtiden. De er ikke blevet valgt ind endnu. R

Bibliografisk

Af Kristoffer Raun Thomsen. Retorikstuderende ved Københavns Universitet.

Annons

RetorikMagasinet 80 (2011), s 24-25

Author profile

Redaktør på RetorikMagasinet 2008-2012

Lämna ett svar