Visuel veltalenhed

Anmeldelse i RetorikMagasinet 97

Jens E. Kjeldsen. Tale med billeder – tegne med ord. Det visuelle i antik retorik og retorikken i det visuelle. Scandinavian Academic Press 2011. 241 sider

Visuel veltalenhed

Med denne bog, viser Kjeldsen, at visuel retorik ikke er ny disciplin, men snarere er iboende i retorikkens natur. Det talte sprog er visuelt, og billedkunsten er grundlæggende retorisk, ifølge Kjeldsen. Udgangspunktet er den antikke retorik, og Kjeldsen trækker tråde frem til i dag, gennem læsning og diskussion af nyere forskning og teori. Eksemplerne henter han så forskellige steder som biblen, renæssancekunsten og muhammedkrisen. Det efterlader desværre et indtryk af, at Kjeldsen forsøger at gabe over for meget stof og ramme for mange modtagere, og man sidder tilbage med en del løse ender og en masse uforklarede eksempler.

.

RRR

Annons
Retorik
Retorik

”Min framställning är inte en handbok i hur man lär sig att tala väl, utan några överväganden över retorikens sanningsbegrepp.” Översatt av José Luis Ramírez. Läs mer...

Author profile

Redaktør på RetorikMagasinet 2014-2015.

Lämna ett svar