Återkomst och transformation – Perelmans nya retorik

Chaïm Perelman: Retorikens imperium. Retorik och argumentation Mats Rosengren: Översättarens förord Retoriken har aldrig stått särskilt högt i kurs inom den väster­ländska filosofin. Den drabbades hårt av Platons en­ögda fördömande, och de filosofer som likväl insett dess värde har lagt sig vinn om att, likt Platon, framställa sin egen retorik som opartisk objektivitet, vetenskaplighet och Läs mer…