Autoritet og eksempel

Denne artikkelen er resultat av et analytisk eksperiment. Utgangspunktet er et tverrfaglig forskningsprosjekt om eksempelbruk og eksempelrasjonalitet i ulike kunnskapstradisjoner og over et tidsspenn fra middelalderen til i dag. I artikkelen utvikler vi noen av prosjektets teoretiske perspektiv gjennom dypdykk i materiale fra tre ulike delprosjekter. Vårt sentrale anliggende er å undersøke hvordan kulturell autoritet foldes ut når eksempler tas i bruk. Hva det innebærer å ha autoritet – å bli lyttet til, å kunne gi ytringer makt – varierer etter situasjonen. Vi antar at en genres eller et samfunns virksomme repertoar av etablerte eksempler er kulturelle kilder til autoritet. Men hvordan dra nytte av eksemplene? Hvordan fremstå som deres rettmessige eier?

Läs mer…