Retorisk kritikk eller kritisk retorikk

Denne artikkelen skisserer en kritisk og innholdsorientert retorisk kritikk av samfunnsvitenskapelige tekster, og tar for seg hvordan disse tekstene i varierende grad ignorerer eller også undertrykker alternative og konkurrerende virkelighetsforståelser. Denne oppfatningen av retorikk som en teksts virkelighetsdefinerende, og ikke nødvendigvis intenderte maktutøvelse, bryter med enkelte av retorikk­fagets retorikkoppfatninger, og det her foreslåtte kritiske prosjektets plass innenfor den retoriske tradisjonen, og dermed også innenfor et moderne retorikkfag som ikke foretar en skarp grense­oppgang mot diskursanalysen, forsvares derfor

Läs mer…