God opfrisker uden nyskabelser

Omtale i RetorikMagasinet 88 (2013)
Christina Pontoppidan, Gør teksten klar. Principper for klart skriftsprog, Samfundslitteratur, 2013, 176 sider.

God opfrisker uden nyskabelser

Forvent ikke banebrydende nye råd og idéer – bered dig i stedet på én gang for alle at få rippet op i dine gamle (u)vaner og få underkastet din skrivestil en kritisk eftertanke.

Retoriker Christina Pontoppidans Gør teksten klar er sidste spiring i det væld af kommunikationspublikationer som nutidens krav om klarhed i skrift og tale kim-er til. Med sin håndgribelige fremgangsmåde har Gør teksten klar ambitioner om at konkretisere skrivekunsten i ganske få, klare og brugbare principper. Det er på intet tidspunkt Pontoppidans ærinde at revolutionere den skrevne tekst; håndbogen sigter snarere efter at genopfriske formidlingens kunst i helhed og detalje.

I seks velskrevne og letlæste kapitler indkredser Pontoppidan essentielle aspekter af skrivekunsten og tildeler i hvert kapitel skribenten tre brugbare læresætninger for god formidling. Med skriveprocessens opdeling i faser som det stramt styrende princip zoomer bogen gradvist ind fra tekstens helhedsniveau, afsnitsniveau, sætningsniveau og endelig til ordniveauet. Hvordan tilpasser man tekstens overordnede formål til kommunikationssituationen? Hvordan bruger man afsnit og indryk til tydeligt at adskille tekstens enkeltstående pointer? Hvordan kreerer man præcise og ligefremme sætninger og vælger de mest rammende ord? Herfra overlades det til skribenten selv at justere disse læresætninger i mødet med den konkrete kommunikationssituation – et evigt situationelt forbehold som Pontoppidan ofte betoner. Afslutningsvist inddeler bogen skriveprocessen i faser og giver skribenten velkendte værktøjer som mindmaps og hurtigskrivning til at forberede, udarbejde og revidere teksten i hensigtsmæssig rækkefølge.

Med Pontoppidans rige undervisererfaring fra Københavns Universitet og Copenhagen Business School henvender hendes bog sig især til opgaveskrivende gymnasie- og universitetsstuderende. Løbende har læseren mulighed for at teste sig selv i små læserbreve og tekstanalyser, og dermed bliver bogen oplagt undervisningsmateriale. Enhver sagprosaist med ambitioner om større skriftlig præcision og gennemslagskraft indeholdes dog også i bogens målgruppe.

Annons

Gør teksten klar viser sig hurtigt som sit eget bedste eksempel på god formidling. Hvert nyt princip behandles udførligt med stram struktur og klart udmejslede pointer, og den trinvise rækkefølge gør det naturligt at læse bogen fra start til slut. Den enkle opbygning gør bogen anvendelig som opslagsværk, og de ofte gentagede pointer gør flere genlæsninger unødvendige.

Bogen flyder dog mest i overfladen og gør sig ikke dybere overvejelser hvad angår målgruppeorientering, genrebrud, fyndigt sprogbrug eller stil. Pontoppidan lader kreativiteten være op til skribenten selv, undgår dybsindige og teoretiske spekulationer og anviser oftest blot overordnede retningslinjer med afsæt i de velkendte læreregler. Velbevandrede tekstforfattere vil læse hen over abstraktionsstiger, ordklasser og sætningsskemaer, mens disse redskaber omvendt vil vise sig særdeles brugbare for mindre erfarne skribenter. Dette sikrer Gør teksten klar et umiddelbart og brugbart præg, men udformer også en lærebog uden afgørende nyskabelser. Principperne holdes uforpligtende, og skribenten opfordres til – med situationel omtanke – at udforske og bryde rammerne når chancen byder sig.

Bogen holder dermed sit løfte og udmåler de vigtigste principper for den uerfarne – og den erfarne vil med Pontoppidan finde en god og velment genopfrisker.

 

typo star grey-big


Author profile

Redaktør på RetorikMagasinet 2012-2015

Lämna ett svar