Barocka begrepp

Barocken – både stilen och den historiska perioden – kännetecknades av en egen retorik. En retorik som satte språkliga, estetiska och politiska regler i rörelse. Rolf Hugoson visar i denna artikel hur den barocka retoriken satte sin prägel på ­uppfattningen av retorik som lekfull och regelomstörtande, och argumenterar för att vi kanske borde ta tillvara på det ­instabila istället för att kväva oron med regler

Läs mer…