Libanios och retorikskolorna i det romerska Athen

I den här artikeln presenteras det senantika Athen och dess retorikskolor utifrån uppgifter i centrala texter författade av talaren Libanios. För retorikstudenterna stod Athen i centrum på två sätt: dels erbjöd staden och dess retorikprofessorer sin tids topputbildning inom den viktiga deklamationsteorin, dels utgjorde stadens storslagna historia en outsinlig historisk-mytologisk inspirationskälla för komponerandet av just deklamationer

Läs mer…

Teaching ancient rhetoric – a practical experiment

Malcolm Heath report on an experiment in teaching ancient rhetorical theory to modern under­graduates as a practical technique: that is, the students learned to apply ancient theories of rhetorical argument as tools for identifying and organising the persuasive resources available in hypothetical ­scenarios of the kind used in the ancient exercise of declamation. The results show that the complex rhetorical theory that was developed in later antiquity was not, as has often been thought, an artificial or purely academic construct, but provided powerful resources for teachers and for students

Läs mer…