Klimatkritikerns verktyg

Retorisk skärpning. Klimatkritikern anno 2010 har måst ändra stil. Idag kan man inte som tidigare komma undan med att förklara att man inte tror på klimatförändringar. Forskningsrapporter och dystra utsikter står i kö och kritikerna måste skynda sig och använda mer raffinerade argumentatoriska metoder för att klara sig i klimatdebatten. Här är en introduktion till de fyra mest populära klimatkritiska argumentationsstrategierna i dagens klimatdebatt. Läs mer…

Et kig i klimakritikerens værktøjskasse

Klimakritikeren anno 2009 har måttet ændre stil. I dag kan man ikke som tidligere slippe af sted med at erklære at man ikke tror på klimaforandringerne. Forskningsrapporterne og de dystre udsigter står i kø, og kritikerne må sno sig og benytte stadig mere raffinerede argumentatoriske metoder for at klare sig i klimadebatten. Her en introduktion til fire af de mest populære klimakritiske argumentationsstrategier i dagens klimadebat. Läs mer…