En nasjon blir nussifisert

Stefán Snævarrs hovedanliggende er å vise hvordan norsk retorikk om Island fører til en form for umyndig­gjørelse av islendingene. De blir beskrevet som kose-nusselige vovse-bamser, og man tar ikke denne dyrearten alvorlig. Denne umyndiggjørelsen eksisterer i en merkelig dialektisk relasjon til en overmenneskeliggjørelse av Islands innbyggere

Läs mer…