Genre som sosial handling

Carolyn Millers artikkel ”Genre as social action” ble utgitt så sent som 1984. Men ganske raskt ble den en viktig referanse i store deler av den internasjonale genreforskningen. Derfor fortjener den å bli trykt som klassikeren i dette temanummeret om genre i Rhetorica Scandinavica. Miller går i artikkelen gjennom mye av den dominerende amerikanske genre­litteraturen, med særlig vekt på den nyretoriske delen av den. Hennes standpunkt er radikalt pragmatistisk. Genrer er for Miller semiotisk medierte typifiserte sosiale handlinger. Oversatt og med introduksjon av Kjell Lars Berge Läs mer…