Den onde, den fule, den vitfluffiga

Det handlar om berättelser. Om det goda mot det onda, lugnet mot stressen, ordning mot kaos. Det är på de premisserna IKEA bygger sin argumentation, sin berättelse. I deras katalog ligger fokus bortom produktpresentationer och enskilda varor. Det handlar istället om känslor, identifikation och om att låta kunderna själva stiga in i berättelsens värld. Låta dem se att det går att leva lyckliga i alla sina dagar. Läs mer…

Berättelser i argumentation

Argumentation är mer än teser, skäl och premisser. Det är att utnyttja en texts alla resurser för att styrka en ståndpunkt. Då kan berättelser spela en viktig roll. I den här artikeln söker Lennart Hellspong ringa in deras betydelse. Hur fungerar de, hur bemöter man dem och vad har de för rationellt värde?

Läs mer…