ReKo – Retorikkonsulternas förening

Retorisk nätverk. Från porrdagen till retorikdagen – Retorikkonsulternas förening arbetar för att göra en ny yrkesgrupp känd. Föreningens ordförande, Nadja Fransson, berättar här om syfte, mål och mening med nätverket. 

ReKo – Retorikkonsulternas förening

Nadja Fransson

Hösten 2006 började sex engagerade studenter att diskutera behovet av en förening för alla som läser Retorikkonsult­programmet på Södertörns högskola. Dessa sex studenter hade samma höst blivit antagna till programmet på hög­skolan och med stor energi tog de tag i arbetet med att starta en förening. Stadgar skrevs, intresseanmälningar till styrelsen togs emot och en tävling utlystes för att ge föreningen ett namn, och februari 2007 startade äntligen ReKo, Retorikkonsulternas förening.

Genom att starta en förening vars främsta målgrupp skulle vara retorikkonsulter så ville ReKo underlätta samarbetet för en relativt ny yrkesgrupp på arbetsmarknaden. Ensam är stark brukar det ju heta, men just när det gäller att etablera retorikkonsulternas namn och rykte så anser vi att det är viktigare att vi alla kan samlas under en gemensam flagga och tillsammans marknadsföra yrket retorikkonsult.

 

Tog vägen via porr

Ett hårt arbete låg framför den nyvalda styrelsen innan de kunde dra igång verksamheten. Idéerna var många för vad den nya föreningen skulle arbeta med. Som ny förening ansåg vi att det var viktigt att etablera namnet och visa på vår styrka som utbildade retoriker. En första chans att göra det kom genom ett medverkande på Porrdagen vid Södertörns högskola. Porrdagen arrangerades av två andra föreningar vid högskolan och ReKo hjälpte till att anordna en paneldebatt där Riksdagens sju partier deltog och svarade på frågor om sin syn på porr. Dessutom var ReKo konferencierer för de olika föreläsningarna. Detta medverkande gav inte bara ReKo möjligheten att synas utan också etablera en kontakt med högskolans övriga föreningar.

ReKo arrangerade en stor fest i slutet av vårterminen där både lärare och studenter var inbjudna. Syftet med festen var att stärka sammanhållningen mellan studenterna på programmets olika kullar. Festen blev mycket uppskattad och flera nya medlemmar värvades. Till en början hade ReKo bara tio medlemmar, alltså bara fyra personer utöver styrelseledamöterna, men efter festen ökade medlemsantalet och med det även möjligheten till framtida aktiviteter.

ReKo:s styrelse kände att vårterminen hade varit en bra start för den nya föreningen. Under våren och sommaren tog man över hemsidan www.retorikkonsulterna.se med avsikt att kunna sammanföra retorikkonsulter men också att sprida ut information om ReKo:s arbete.

Höstterminen inleddes med att ReKo medverkade för att på ett trevligt sätt ta emot högskolans och Retorikprogrammets nya studenter. ReKo var konferencierer på högskolans välkomstceremoni och efteråt visade vi upp vår förening och presenterade vårt arbete för alla nya, nyfikna studenter. ReKo välkomnade den nya kullen på Retorikkonsultprogrammet genom en speciell mottagning. Tanken med denna mottagning var att de nya studenterna skulle få en god chans att lära känna varandra och skapa en bra sammanhållning, något som gjordes för första gången inom programmet. Under mottagning ordnade även ReKo en diplomeringsmiddag för de programstudenter som hade tagit sin filosofie kandidatexamen under våren. På middagen bjöd ReKo alla retorikkonsult­studenter, lärare och övrig personal på mat och dryck, samt lekar och tävlingar.

Allt arbete under starten av höstterminen ledde till en stor ökning i medlemsantalet. I samband med att vi utvecklade hemsidan började även media intressera sig för organisa­tionen, bland annat kontaktades vi av en stor svensk kvälls­tidning för att göra en retorisk analys av ett tal som framförts av en person som figurerade i ett världskänt brottsmål.

Under hösten har ReKo arrangerat två medlemsmöten. Det ena mynnade ut i en rad spännande tankar om vad ReKo ska engagera sig i och vilken verksamhet som föreningen ska ha. Det andra var en mysig spelkväll då medlemmar fick testa sina retoriska färdigheter i några väl utvalda spel, bl.a. Värsta språket och Med andra ord.

 

Retorikdagen

Det största arrangemanget under hösten har dock varit att arrangera Retorikdagen på Södertörns högskola. Arbetet inleddes redan under våren men intensifierades under hösten. Syftet med Retorikdagen är att belysa vikten av retorik i yrkeslivet. För att uppnå detta har vi bjudit in talare från ­olika yrkeskategorier som i sitt arbete har haft kontakt med retoriken. Retorikdagen hålls den 21 november och är i skrivande stund inte genomförd.

ReKo är partipolitiskt och religiöst obunden och föreningens uppgift är att främja medlemmarnas gemensamma intressen. En stor uppgift är naturligtvis att bevaka utbildningskvalitén på Södertörns högskola inom ämnet retorik som är vårt huvudämne. ReKo:s medlemmar är de som studerar på Södertörns högskola samt utexaminerade studenter från Retorikkonsultprogrammet. Föreningen har som mål att skapa ett gott socialt klimat och tillvaro för medlemmarna samt verka för god kommunikation mellan föreningens medlemmar och undervisande lärare på högskolan, men även till blivande arbetsgivare och uppdragsgivare.

ReKo:s planer för våren är att anordna gästföreläsningar, där vi bland annat hoppas att få Fredrik Lindström till högskolan, men även andra kända namn har visat intresse. Vi har också planerat att ta upp en gammal tradition på skolan, nämligen den så kallade debattpub. Debattpub är en form av debatturnering där medverkande tävlar i lag om två och där publiken ger de som tävlar debattämnet. Detta är en tillställning som under tidigare år varit mycket omtyckt. Som avslutning på terminen tänker vi fortsätta med den tradition som vi inledde med förra året, nämligen att arrangera en avslutningsfest för alla retorikkonsulter, lärare och ReKo:s medlemmar.

Längre in i framtiden finns det tankar hos delar av styrelsen att utöka ReKo som organisation där vi samlar alla yrkes­verksamma retorikkonsulter på ett och samma ställe. Tanken är att vi vill hjälpa våra konsulter att synas och samtidigt göra det enkelt för kunder att nå dem. Genom att bygga upp ett gott rykte och etablera ett starkt varumärke så hoppas vi att vi kan sätta retorikkonsulterna på världskartan. ❧

 


 

Om författaren: Nadja Fransson, ordf i Retorikkonsulternas förening.

Artikeln finns i RetorikMagasinet 35-36, s 20-25


 

Author profile

Lämna ett svar