Start » Rhetorica Scandinavica » eArtiklar från Rhetorica Scandinavica » Retorik och konsten att inte säga

Retorik och konsten att inte säga

av José Luis Ramírez
Den 18 september 1999 disputerade Anders Sigrell i Umeå på avhandlingen Att övertyga mellan raderna - En retorisk studie om underförstådda inslag i modern politisk argumentation. Tillsammans med opponenten, José Luis Ramírez, blev disputationen en tre timmar lång dialog om retorikens väsen, logikens möjlighet och språkets underförstådda funktioner. Rhetorica Scandinavica bad opponenten summera sin ‘opposition’ och kanske skapa underlag för en debatt om avhandlingens omfattande ämne.

You may also like

Kommentera

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Læs mere