Start » Rhetorica Scandinavica » eArtiklar från Rhetorica Scandinavica » Retorikk & planlegging

Retorikk & planlegging

av Aksel Hagen
Det finnes ulike måter og posisjoner vi kan betrakte planlegging ut fra. Sigmund Asmervik og Aksel Hagen mener at fylkesplanlegging slik den foregår i Norge framstår som et godt eksempel på at samfunns­planlegging i sin karakter er en samling av retoriske utsagn. I denne artikkelen diskuterer de hvordan en fylkesplan, nærmere bestemt Fylkes­planen for Oppland 1996-1999, kan sees på som en fortelling med ulike retoriske figurer. En særlig viktig hensikt med slike fortellinger er å over­bevise beslut­nings­takere

Kommentera

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Læs mere