Rhetorica Scandinavica #4 (1997)

75,00 kr

Ordinarie nummer, vol 1 #4

I lager

Rabatt? Är du medlem i Retorikförlagets vänner så får du 25% rabatt.
Logga in om du redan är god.

Artikelnr: 15004 Kategori:

Beskrivning

Innehåll i detta nummer:

Klassikeren: Kenneth Burke: “Retorikken i Hitlers ‘Min Kamp'”

I 1939 udkom Hitlers ‘Mein Kampf’ i Amerika. Kenneth Burke tog bogen som en foræring til at analysere og gennemskue den nazistiske retorik, i modsætning til samtidens forargede kommentarer. Artiklen en en grundig gennemgang af de virkemidler og den strategi, Hitler brugte som ‘medicin’ for en frustreret og splittet tysk nationalisme; en ‘medicin’ der på én gang var korrumperet, ondskabsfuld – og effektiv. Med essayet viser Burke hvordan retorisk analyse kan give indsigt i også den ‘dårlige’ retorik. Første gang på dansk, oversat af Peter Ström-Søeberg, med introduktion af Atle Kittang.
Artikel s 7-20


Øivind Andersen: “Rette ord i rette tid

I en artikkel fra 1968, som nå har fått status som klassiker, knytter Lloyd F. Bitzer retorisk diskurs til det han kaller den retoriske situasjonen. Den retoriske situasjonen er en situasjon eller snarere en type situasjon som trenger, innbyr til, roper på og endog foreskriver tale. Uten den retoriske situasjonen med dens actual or potential exigence – forklart som imperfection marked by urgency – blir det ingen retorisk diskurs. Retorisk tale er et passende svar – a fitting response – på situasjonens krav. Taler er altså ikke bare situasjonsbestemte i banal forstand. Retorikken er essensielt situasjonell. Også innenfor antikk retorikk finner vi interessante ansatser til en liknende situering av retorikken, til en utvikling av et retorisk situasjonsbegrep. Det gjelder kairos.
Artikel s 21-27


Ann Cederberg: “Från tystnad till tal

Förmågan att tala i offentliga sammanhang har hög status i det svenska samhället. Den som kan tala för sig har lättare att nå höga positioner och att kämpa för sin rätt än den som väljer att vara tyst. Tystnaden är dock inte alltid ett positivt val utan kan bero på det fysiska och psykiska obehag många upplever då de tar till orda utanför den privata sfären. Den tystnad som har sådana orsaker kallas ofta talängslan och i den här artikeln beskrivs fenomenet talängslan, dess orsaker och uppkomst samt möjligheten att komma tillrätta med problemet genom ökad undervisning i talekonsten.
Artikel s 28-36

S. Asmervik & A. Hagen: “Retorikk & planlegging

Det finnes ulike måter og posisjoner vi kan betrakte planlegging ut fra. Sigmund Asmervik og Aksel Hagen mener at fylkesplanlegging slik den foregår i Norge framstår som et godt eksempel på at samfunnsplanlegging i sin karakter er en samling av retoriske utsagn. I denne artikkelen diskuterer de hvordan en fylkesplan, nærmere bestemt Fylkesplanen for Oppland 1996-1999, kan sees på som en fortelling med ulike retoriske figurer. En særlig viktig hensikt med slike fortellinger er å overbevise beslutningstakere.
Artikel s 37-51

Peter Berglez: “Skrivandets ständiga framåtskridande

Den filosofiska diskursen har sedan Platons dagar präglats av skriftångest. I denna artikel behandlar Peter Berglez frågan om varför filosofin ständigt definierat sig som något bortom det skriftliga. Den dekonstruktiva metafysikkritikens främste företrädare, Jacques Derrida, kallar filosofin för ett “visst sätt att skriva”, och med detta reser sig en rad frågor: Om filosofi är skrift, vågar man då säga att denna specifika skrift – liksom alla andra skrifter – präglas av en särskild stil? Av retorik? Och varför inte våga säga detta?.

Artikel s 52-59

Peter Widell: “Den analytiske filosofi

… og dens betydning i dag. I anledning af oversættelsen af to af dens hovedværker: Alfred Ayer: Sprog, sandhed og logik. 176 sider. Det lille forlag, København 1997 og J. L. Austin: Ord der virker. 199 sider. Gyldendal, København 1997.

Artikel s 60-73

Anmeldelse

Wayne A. Rebhorn: “The Emperor of Men’s Minds. Literature and the Renaissance Discourse of Rhetoric.” recenseras av Nils Ekedahl.Om detta nummer:

Ytterligare information

Vikt 0,18 kg