Skrift på hemsidan

Retoriska hemsidor. Vi lever i vad som ibland ­kallas informationssamhället, ibland IT-samhället. Vi översvämmas av texter och budskap samtidigt som vi i allt högre grad själva meddelar oss med hjälp av teknologier som möjliggör masspridning. Men vad gör teknologin med skriftkulturen? Läs mer…

Vetenskap online

Det ställs numera allt större krav och förväntningar på forskare och lärare att utnyttja Internets möjligheter för akademisk kommunikation, i form av till exempel distansundervisning, diskussion och presentation av vetenskapliga resultat via nätet. Men vad händer med den argumentativa, akademiska diskursen och traditionen när den ska föras vidare i det icke-linjära mediet ”hypertext”? Brigitte Mral undersöker i denna artikel mediets starka och svaga sidor med avseende på den veten­skapliga och demokratiska dialogen – med exempel från hypertidskriften Kairos.

Läs mer…