RetorikMagasinet #98 – 2015

40,00 kr68,00 kr

RetorikMagasinet nr 98/december 2015. Tema Jura

Nollställ
Rabatt? Är du medlem i Retorikförlagets vänner så får du 25% rabatt.
Logga in om du redan är god.

Artikelnr: 25098c Kategori: Etikett:

Beskrivning

Indhold i dette nummer:

INTRO: Tema Jura


Frida Hviid Broberg & Bjørn Christiansen Isak: Ud af retssalen

KF1I offentligheden er han kendt som manden der forsvarer alt fra christianitter og klimademonstranter til den kaprede besætning på skibet Danica White. Med sine egne ord er Knud Foldschack en advokat der ikke tror på retssale. RetorikMagasinet har sat ham stævne på hans kontor i Skindergade til en snak om hvordan man forhandler sig til en sejr i retssalen – uden for retssalen.


Janus Beyer & Annemette Isager Ahl: Du kan føle i biografen – ikke i retten!

Patos2En juridisk afgørelse skal træffes med forstanden, ikke med følelserne. Af den grund siger mange jurister at patos-appellen ikke hører hjemme i en dansk straffesag. Men det synspunkt bygger på en fejlagtig opfattelse af patosbegrebet. Her præciserer vi følelsesappellens nødvendige funktion i straffesagen og kommer med vores bud på hvad der er hensigtsmæssig brug af patos i retten.


Anne Lisa Kjær: Nødløgn – for præcist til det juridiske sprog

“Sproget er juristens vigtigste værktøj” er en påstand som er gentaget så mange gange i lærebøger om juridisk metode at den af mange opfattes som en banal sandhed. I juridisk praksis hænder det imidlertid at den juridiske sprogbruger glemmer at vedkommende deler værktøjskasse med helt almindelige mennesker, og overser en anden sandhed om forholdet mellem jura og sprog, nemlig at “jura er en ekskluderende måde at bruge sproget på”.


Sofie V. Kristensen: Den menneskelige side af seksuelle overgreb

Karoline Normann har været konstitueret landsdommer og ministersekretær for tre tidligere justitsministre. Nu arbejder hun som forsvarsadvokat og har bl.a. været forsvarer for skikkelser som Peter Lundin og Brian Holm. Hun arbejder ofte ud fra et ugunstigt udgangspunkt: Der er minus på tiltaltes troværdighedskonto, publikum er på forhånd ofte afvisende over for at identificere sig med den anklagede, og så er der det todelte dommerpanel bestående af lægdommere og juridiske dommere som der må tages hensyn til, samt det faktum at retten sådan set ikke interesserer sig synderligt for tiltaltes motiv. Men ve ej, Karoline fører os sikkert igennem rettens morads af retoriske udfordringer.


Jonas Gabrielsen & Sabine Aae: Bliver man en klog jurist af retorik?

Retorik kan andet end at afhjælpe juristens kommunikative udfordringer i retten. De to fag har altid kørt parløb og lånt fra hinanden. Mange af de retoriske greb faciliterer derfor selve det juridiske arbejde.


Rikke Andersen Kraglund & Henrik Skov Nielsen: Fiktion for retten

Domstolen er udfordret når den skal dømme fiktion, og forfattere kan undgå sagsanlæg blot ved at skrive ’roman’ på forsiden. Men fiktionens verden er ikke så afsondret som man kunne tro – den er også en del af vores virkelige verden og en måde at kommunikere på. Tag bare den første linje i den her artikel: Forestil dig at …


Lisa Storm Villadsen: At løbe panden mod genremuren

Det pragmatiske genresyn forstår genrer som handlinger der fortolkes ud fra sociale konventioner. Følger man ikke konventionerne, risikerer man at ens udsagn opfattes som upassende. Sådan en socialt baseret genreforventning måtte præsident Clinton forholde sig til under Lewinsky-skandalen. Han måtte simpelthen skifte genre for at få opbakning af befolkningen.


Carsten Madsen: Forhalingens retorik i Kafkas prosakunst

Ved første øjekast synes Kafkas litterære sprog præget af samme stringens og saglighed som vi kender fra juridisk kancellisprog. Men ved nærmere eftersyn fortaber fortællingerne deres tilsyneladende orden – og som læser kan det være vanskeligt at vide om man skal grine eller græde.


Iben Andreassen & Frida Hviid Broberg: Retorik på prøve i landsretten

ProcesspilVelkommen til Nordisk Processpil! Her kæmper jurastuderende fra hele Norden om retten til at kalde den nye fiktive digtsamling af Nahnah Hassan for enten racisme eller kunst – men hvor vigtige er deres retoriske evner, og er det ældgamle partnerskab mellem retorik og jura stadig aktuelt?


Martin Martensen-Larsen: Det handler om os selv

værste af de værste – ondskab – rovdyr – fortjent – afslutning – afskrækkelse – fri vilje – uskyld – retten til liv – barbarisk – uciviliseret – inhumant – uigenkaldeligt. I USA er dødsstraffens største tabu ikke døden, men den dødsdømte. Derfor lader dødsstraffens retorik kun umennesker ramme af den mest umenneskelige straf.


 Charlotte Jørgensen: Retstalen på komedie: Ciceros forsvarstale for Marcus Cælius

En spektakulær retssag udspiller sig mellem berømtheder i Roms politiske og mondæne liv. Ciceros forsvarstale er kendt for sit sprudlende vid og er et mesterligt eksempel på overtalelse der satser på etos og på at underholde.


Bogomtaler:

Rikke Andreassen, Der er et yndigt land – medier, minoriteter og danskhed. Tiderne Skifter, 2007

Peter Nedergaard & Elsebeth Aasted Schanz, Valget er dit! Den danske valgplakat i 100 år. Historika 2015

Gabrielsen et al. (red.), Retten i sproget. Samspillet mellem ret og sprog i juridisk praksis, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2015

Joshua Foer, Moonwalk med Einstein. Hr. Ferdinand, 2011


Om dette nummer:

  • Antal sider: 36
  • ISSN: 0908-7923
  • Udkom december 2015

Mer information

Vikt 0.2 kg
Version

Digital, Fysisk