Det är vi eller dom

Indelningen i vi-och-dom är antagligen den starkaste kraften i människan, för det är så vi förstår vår värld: i motsatser. Vi ser närmre på de retoriska kontrasternas roll när ledare konstruerar fiendebilder – och hur enkelt vi accepterar vår roll som ”vi”, när ”dom” är onda Läs mer…