Krigen mod terror giver amerikanerne frelse

Da Obama overtog præsidentembedet fra Bush, overtog han samtidig en hellig krig. I et forsøg på at gøre en ende på krigen må Obama genoverveje den amerikanske kulturs forkærlighed for krigsretorik. Den er nemlig gennemsyret af djævelske metaforer, bibelske myter og en søgen efter den tabte uskyld Läs mer…

Det är vi eller dom

Indelningen i vi-och-dom är antagligen den starkaste kraften i människan, för det är så vi förstår vår värld: i motsatser. Vi ser närmre på de retoriska kontrasternas roll när ledare konstruerar fiendebilder – och hur enkelt vi accepterar vår roll som ”vi”, när ”dom” är onda Läs mer…