Objektivitet – en fråga om referensram?

Vad innebär egentligen ”objektivitet” i humanvetenskaperna? Är det egentligen snarare ett bekännande till allmänt vedertagna värderingar än värderingsfri ståndpunkt? Frågan är föranledd av Tore Bjørgos artikel “Retorisk analyse som kritisk virksomhet” i Rhetorica Scandinavica nr 15 (2000). Läs mer…

Retoriken och retorikerna

Reduplik Författare: José Luis Ramírez. Rhetorica Scandinavica 16 (2000), s 64-69. Redupliken Temaet for OSSA’s 7. konference var Dissensus & The Search for Common Ground. Konferencen afholdes hvert andet år og foregik denne gang, som oftest før, på University of Windsor i Canada. Som forkortelserne antyder, er forbindelserne mellem OSSA (Ontario Society for the Study Läs mer…