Retoriken – också i skolan

Ledare i RetorikMagasinet 6.

Retoriken – också i skolan

Detta nummer av svenska RetorikMagasinet är vårt första ‘temanummer’, där vi tittar närmara på en speciell sida av retoriken. Av fler anledningar är det ‘Retorik i skolan’ som är vårt första tema:

För det första för att väcka debatt om retorikens plats i skolan – och kanske inspirere andra till att våga skapa plats på schemat.

För det andra för att visa att retoriken hör till i skolan som en naturlig del av utbildningssystemet, precis som den var det för mer än 2 000 år sedan.

Och slutligen för att nyansera den vanliga angrepps­punkten: att retorik handlar om att dölja eller mani­pulera.
Visst är retorisk kunskap makt. Den som bemästrar språket har lättare att bli hörd – lättare att få jobb, förmåner etc. Eller politisk inflytande.

Annonce

Men retorik får inte bli ett elitistisk instrument för de som kan betala sig till konsulthjälp. Det är skadligt för samhället – men det är också skadligt för retoriken, vilket situationen i Sverige just nu är ett bra exempel på: retorik uppfattas som en teknisk kunskap, som går att köpa.
Men glömd är retorikens andra sida, som handlar om en grundläggande utbildning i konsten att vara människa i ett samhälle. Glömda är de mjuka värdena: att få möjlighet att utveckla sig själv genom att arbeta med sin egen kommunikation.

Retoriken har redan blivit en säljsuccé – den retorik som marknadsför sig som ”Konsten att manipulera” eller ”Konsten att få rätt” – eller den paranoida motsats vars argumentatoriska kvalitet försvinner i förförisk rädsla: ”Känner du dig lurad och förbigången? Lär dig retorik!”

Visst har även en sansad retorikundervisning ett direkt nyttovärde, men ju mer man pratar med undervisare och elever, desto tydligare blir det att den praktiska kunskapen föder ett annat engagemang: lusten att ingå i ett stort eller litet samhälle, där problem och lösningar hittas med ord.

De ungdomar som lär sig retorik i skolan, lär sig sunt förnuft och demokratiska spelregler. Det är ännu alltför få ungdomar som lär sig det. Men kanske deras fram­gångar kan övertyga andra.

PSS


Läs mer om RetorikMagasinet 6.

rm6


Author profile

Förlagschef, ägare Retorikförlaget
Redaktör för RetorikMagasinet
https://orcid.org/0000-0003-2683-6642

Lämna ett svar