NKRF – Nordisk Konference for RetorikForskning

Den skandinaviska retorikforsknings mötesplats

Den 1. Nordiska konferensen för retorikforskning i Örebro 1999 hade som huvudsyfte att inventera och diskutera pågående retorikforskning i Norden. För att öka intresset för retorikforskning var konferensen öppen även för studenter samt för retoriklärare på akademisk nivå.

Från Örebro till København till Oslo til Stockholm till …

konferens logga mindreNKRF alternerer mellem de nordiske lande – en stafett som går från retorisk forskningscenter till forskningscenter. 2003 tog Köpenhamns universitet upp stafetten – 2006 träffades vi i Oslo, 2010 på Södertörn, innan vi senast det begav sig 2014 samlades i Lund.
Som ‘traditionen’ bjuder avslöjades på Lundkonferansens sista dag att nästa konferens – NKRF VI – blir i Aarhus, hösten 2017.
Du kan läsa status för den skandinaviska retoriken (från NKRF I (Örebro)) samt konferensrapporterna från konferenserna NKRF II (Köpenhamn), NKRF III (Oslo) och NKRF IV (Södertörn).

Bakgrunden för den förste konferensen

Att intresset för retorik både som forsknings- och undervisningsämne är stort i samtliga nordiska länder behöver knappast påpekas. Tack vare Rhetorica Scandinavica vet vi också att det pågår spännande forskning med retoriska utgångspunkter inom så skilda akademiska discipliner som litteraturvetenskap, teologi, juridik, statskunskap, kommunikationsvetenskap och många fler. Inte minst teori- och metoddebatten är livaktig. Diskussioner om att etablera retorik som ett eget ämne pågår på flera håll.

       Men retorikens ställning som akademisk disciplin är än så länge svag och krafterna är splittrade. För att förbättra denna situation, som av många upplevs som otillfredsställande, behöver vi kort sagt träffas för att utbyta erfarenheter och begrunda utvecklingen.

Planeringsgruppen för konferensens första ‘upplaga’ bestod af Kurt Johannesson, Uppsala, Merja Koskela, Wasa, Brigitte Mral, Örebro, Jens E. Kjeldsen, Rhetorica Scandinavica, och Peter Ström-Søeberg, Rhetorica Scandinavica.

Om skribenten

Lämna ett svar