Retorik i Skandinavien. Status 1999

Den 1 nordiska konferensen för retorikforskning hölls i september i Örebro. Vi publicerar de bearbetade introduktions­föredragen om retorikens status i Sverige, Danmark och Norge