CFP: NKRF VI: Retorik//Sanser//Følelser

CFP: NKRF VI: Retorik//Sanser//Følelser

Artikelrop / CFP

I de seneste årtier har vi været vidne til mærkbare forandringer i de måder, vi kommunikerer på, og de midler, vi anvender i kommunikationen med hinanden. Ikke blot har mange offentlige kommunikationsformer og medier undergået en stigende grad af æstetisering, men sanselige og emotionelle udtryk vinder generelt også større indpas dér, hvor en mere formel og fornuftspræget tone typisk har gjort sig gældende tidligere. Selv inden for mange deliberative sammenhænge får det følelsesladede udtryk ofte lov til at stå tilbage som uimodsigeligt argument. I en moderne verden præget af en hastig informationsstrøm og omfattende media­lisering synes den personlige sanseerfaring og individets ukrænkelige følelse således at fremstille sig selv som en autenticitet, der går forud for fornuft og fællesskab.

Under titlen “Retorik//Sanser//Følelser” inviterer vi til den sjette nordiske retorikkonference i Aarhus i 2017 med henblik på at diskutere og præsentere ny forskning vedrørende denne tematik om sanser og følelser. For så vidt den æstetiske sans og den overbevisende følelse allerede i antikken bliver forstået som integreret i fornuftbaseret erfaring, forekommer temaet ikke blot aktuelt, men også overordentlig centralt inden for en retorisk rationalitet. Sanselige og følelsesmæssige appeller står her ikke i modsætning til fornuft, men giver derimod anledning til at overveje retorikkens evne til at fremkalde indre eller fysiske tilstande – vrede og medlidenhed eller glæde og sorg – hos et publikum i en given retorisk situation. Hvis der i meget af de senere års retorikforskning har været en tendens til at fremhæve fornuften i kommunikative udtryksformer, håber vi, at konferencen kan åbne og inspirere til at påtænke sanserne og følelsernes betydning for retorik.

Vi inviterer papers inden for hele feltet af retorik, der kommunikerer sanseligt og følelsesmæssigt, samt af æstetiske og sanselige artefakter, der kommunikerer retorisk og politisk. Vi tænker temaet som en bred ramme for såvel retoriske som kritiske udtryksformer.

Keynotes

Celeste Michelle Condit, University of Georgia (US)
•    Debra Hawhee, Penn State (US).

Annons
Topos som meningsskapare
Topos som meningsskapare

Den här avhandlingens långsiktiga mål är att bidra till en högskoledidaktik som förmår hantera föränderlighet, motstridighet och mångsidiga problem. En sådan didaktik bör emellertid vara förankrad i en reflekterad teori om meningsskapande. Avhandlingen pr Läs mer...

 

Papers

•    Individuelle papers eller gruppepapers
•    Paneldiskussioner i klart rammesatte og tematiserede sessioner

 

Sprog:

Alle nordiske sprog samt engelsk

Abstracts

Max. 250 ord for individuelle papers og max. 500 ord for
panelsessioner

Abstracts sendes til NKRF6@dac.au.dk

Deadline

1. marts 2017 (man vil få svar på om ens forslag er accepteret pr. 1. april 2017)

Vi ser frem til at møde jer i Aarhus!

 

Author profile

Lämna ett svar