Rhetorica Scandinavica #56 (2010)

60,00 kr95,00 kr

Ordinarie nummer; Vol 14, #4

Rabatt? Är du medlem i Retorikförlagets vänner så får du 25% rabatt.
Logga in om du redan är god.

Artikelnr: 15056 Kategori:

Beskrivning

Innehåll i detta nummer:


Brigitte Mral: “”Attitude matters”. Attitydyttringar som retoriska medel

Studiet av retoriska yttringar och övertygande medel, det vi kallar för retorikanalys eller ”rhetorical criticism”, syftar i första hand till att undersöka och kritiskt granska explicita yttringar hos aktörer i retoriska situationer: ar­gument, stilistiska grepp, visuella budskap etc.  Det kan också syfta till att därutöver kartlägga en mera implicit, outtalad och svår­åtkomlig nivå av t.ex. underförståddheter, och underliggande värderingar och pre­misser.1 Jag vill här diskutera ytterligare en svårgripbar men ofta av­görande kommunikationsnivå som sällan har berörts inom retorik­veten­skapen, näm­ligen kommunikationsattityder och hur de yttrar sig, verbalt och icke-verbalt. Kommunikation sker som bekant sällan enbart på ett rationellt plan utan det försiggår emotionella processer av t.ex. sym­pati/antipati, aggressivitet/vänlighet, entusiasm/likgiltighet etc. Det handlar i grunden om attityder till både situationen, ämnet och publiken respektive mot­parten.
Abstract s 4 · Artikel s 6-30


Charlotte Kroløkke & Karen Hvidtfeldt Madsen: “Også respektabel? Retoriske konstruktioner af fleksible (u)frugtbare kroppe

Kroppe og kropsdele udveksles i stadig højere grad mellem den første og den tredje ­verden. Et relativt nyt og stadig mere udbredt fænomen er, at fertilitetsrejsende krydser grænser for at gøre brug af rugemødre – bl.a. i Indien. Når en indisk kvinde udlejer sin ­livmoder kommercielt og giver liv til et barn som hun ikke er beslægtet med i genetisk forstand, med henblik på at eksportere det til en familie i en anden del af verden, ud­fordres traditionelle forestillinger om slægtskab og familiedannelse, og det er derfor en overskridende kropslig og kulturel praksis i mere end en forstand. Artiklen undersøger hvordan respektabilitet etableres for henholdsvis fertilitetsrejsende og rugemoderen og argumenterer for, hvordan den komplekse problematik kan begribeliggøres ved hjælp af en feministisk retorisk analyse.
Abstract s 5 · Artikel s 31-48


Henrik Blicher: “Propositionel dispositio og dens afvikling. Et udblik fra 1600-tallets danske litteratur

Essay, s 59-67


Doktorandpresentation

Niklas Håkansson presenterar sitt avhandlingsarbete: “Debatt som stöd till lärande i ämnet samhällskunskap“, s 49-58

Recensioner

Mejer, Jørgen og Tortzen, G.C. (udg.): Platons samlede ­værker, bind I, anmeldes af Hanne Roer, s. 68-71
Jørgensen, Charlotte og Lisa Storm Villadsen: ”Retorik. Teori og praksis” recenseras av Orla Vigsö, s. 72-74

Konferensrapport

Jan Grue, Sine Halkjelsvik Bjørdal og Johan L. Tønnesson rapporterar fra NKRF IV, fjärde Nordiska Konferensen för RetorikForskning, Södertörns Högskola, 2010, s. 75-77.


Om detta nummer:

Ytterligare information

Vikt 0,18 kg
Version

Fysiskt ex, Digitalt ex (pdf)