The Governator

Retorisk fars. ”Zank you”, säger mord­maskinen med det låga lixtalet, Arnold ­Schwarzenegger. Guvernör Arnold Schwarze­negger väl att märka. Det verkar som en dålig film att Hollywoods ledande muskelknutte blivit vald till ett av USA:s högsta ämbeten. Men det är det inte. Det är verklighet.  Läs mer…

Valrörelsen som inte fanns

Retorisk valresa. Barbro Wallgren Hemlin var i månadsskiftet oktober-november tillsammans ett 20-tal journalister, lärare, jurister och omvärldsanalytiker i New York och Washington för att studera ­presidentvalet ”live”. Så mycket valrörelse ”live” blev det nu inte, men däremot många intressanta föredrag, ett studiebesök på Fox News och ett på Georgetown University.
I den här artikeln diskuterar hon – med utgångspunkt i sina upp­levelser i USA – egendomligheter i det amerikanska valsystemet, Fox News och varför valet gick som det gjorde. Läs mer…

Public speaking

Retorik i USA. Retorik är ett ämne du kan lära genom att studera. Men det är också ett ämne som kan lära dig att studera – och öva dig att bli en politisk aktör i samhället runt dig. I det amerikanska universitetssystemet har ­retoriken därför länge använts som en allmänbildande resurs, som alla studenter har glädje av oavsett ämne eller fakultet. Läs mer…

Shining city

New York-guvernören Mario Cuomo blev känd i hela USA efter sin ”keynote adress” vid demokraternas konvent inför presidentvalet 1984. Proceduren är att konventet formellt utser sin presidentkandidat, även om det redan står klart. Därför är konventen oftast mer rituellt präglade och syftar till att visa fram ett enigt, starkt parti (som innan beslutet förefallar splittrat mellan de många kandidater).
Att Walter Mondale förlorade valet med förödande marginal kan knappast bero på Mario Cuomos tal, som även i denna förkortade version visar ett ­strålande exempel på de politiska ­lovtalens potential. Läs mer…