Intro: Virksomhedsretorik

Lederen i RetorikMagasinet 85 (2012)

35085I nærværende udgave af RetorikMagasinet har vi kastet os over erhvervslivet og den kommunikation og retorik som hver dag flyder fra erhvervsledere, HR-konsulenter, markedsføringsguruer og grafiske designere. Nærmere bestemt har vi valgt at koncentrere os om tre områder hvor vi mener at retorikken har relevans for erhvervslivet.

Det første område er markedsføring. Det siger sig selv at de strategier som virksomheder kan benytte til at appellere til potentielle kunder, er kerneretoriske. Derfor bringer vi en artikel, Ville du ’like’ dit firmas Facebookside?, med konkrete råd til hvordan man som virksomhed får det maksimale ud af at være til stede på de sociale medier. Vi tegner et portræt af skobutikken Zappo, der alene via en ekstraordinær kundeservice på sit onlinesalg har skabt sig en konkurrencefordel. Og endelig ser vi på side 18 nærmere på hvor langt frækhed og opfindsomhed kan bringe en virksomhed i sin markedsføring.

Det andet område er intern kommunikation hvor retorik kan hjælpe med at skabe en holdfølelse hos medarbejderne. I det faste element ‘den teoretiske side’ sætter vi fokus på begrebet consubstantiality som omtrent kan oversættes til ‘følelse af fællesskab der kan lede til identifikation’. Hvis virksomheder formår at definere et sæt værdier som kan samle medarbejderne, kan de både bekræfte medarbejderne i at de har et værdifuldt arbejde, og samtidig trække nye medarbejdere til og, som en lille bonus, skabe et godt brand for virksomheden.

Krisekommunikation er det tredje område. Dette begreb har snart længe været oppe i tiden, men de senere år er fokus på – og behovet for – deciderede undskyldninger vokset. Derfor bringer vi en artikel om kokken og erhvervsmanden Claus Meyers tumultariske forår hvor han flere gange blev mødt med kravet om at undskylde. Derudover skriver de to professorer ved Aarhus Universitet, Winni Johansen og Finn Frandsen, om hvordan behovet for undskyldninger vokser i en globaliseret verden, og hvordan virksomheder og organisationer skal løse udfordringen med at balancere deres undskyldninger på kanten af flere kulturer samtidig.

Annons

Et element som gennemsyrer alle de tre områder, er branding. Flere artikler i dette nummer handler om eller nævner henslængt dette forkætrede begreb, som snart sagt lader til at kunne være svaret på alle de udfordringer en virksomhed står over for. Hvordan øger man salget? Ved at styrke sit brand. Hvordan tiltrækker man kompetente medarbejdere? Ved at styrke sit brand. Hvordan håndterer man en tillidskrise? Ved at undskylde, hvilket – selvfølgelig – styrker ens brand. Som retoriker kan det virke besnærende at knibe øjnene sammen og tænke ‘Har jeg ikke hørt om det der branding før?’ Og svaret vil givetvis være ja. For på mange stræk er der på det nærmeste lighedstræk mellem det moderne begreb branding og det antikke begreb etos. Begge handler om troværdighed og omverdenens billede af én. Og begge er alfa omega for en virksomheds eller en persons kommunikation. Med et godt brand eller en høj etos står man fantastisk stærkt. Uden er man fortabt.

HCGN.

retmaglogo

 


RetorikMagasinet 85

Author profile

Redaktør på RetorikMagasinet 2008-2013

Lämna ett svar